Zarządzanie wieloma instalacjami pakietu Office zakupionymi jednorazowo, które używają tego samego konta Microsoft